Jefara Al Shennawy

(NK MIJAMIN x ESHK AL MAMLAKA)

2009 Grey Stallion

 JEFARA AL SHENNAWY  NK MIJAMIN  NK HAFID JAMIL  IBN NEJDY  NEJDY 
 GHAZALA 
 HELALA  SALAA EL DINE 
 ANSATA GLORIANA 
 NK HALLAH  ADNAN  SALAA EL DINE 
 GHAZALA 
 ASFOURA  ANSATA HALIM SHAH 
 AMEERA 
 ESHK AL MAMLAKA  FAHD HEDAYAH  TALAL HEDAYAH  EMAD EL DIN 
 MONIET EL FOAD 
 KAMELIA HEDAYAH  IBN ADEEB 
 DANDANAH 
 ALAA EL RAHMAN  GAD ALLAH  ADEEB 
 OMNIA 
 KODRAH  SHADWAN 
 KADRIA